• مبل آلفا
    ارائه دهنده برترین محصولات چوبی در کشور
  • from 1970 until Today
  • نمایندگی نیل مصر در ایران
"بازرگانی آلفا نماینده محصولات شرکت نیل مصر در ایران"